יום חמישי, 28 במאי 2020

בג"צ דחה עתירה נגד מעצרו המנהלי של חשוד בהשתייכות ל"טרור עממי"

בג"צ דחה עתירה נגד מעצרו המנהלי של חשוד בהשתייכות ל"טרור עממי"
העותר, יליד 1986, תושב שכם. ריצה בעבר שני עונשי מאסר בפועל בגין ניסיון לסחר בציוד מלחמתי, ובגין קשירת קשר לגרימת מוות בכוונה (ההרשעה האחרונה משנת 2007, ובגינה הושתו על העותר 32 חודשי מאסר). העתירה מופנית כנגד צו המעצר המנהלי השני ברציפות שהוצא כנגד העותר, המורה על המשך מעצרו המנהלי לשישה חודשים מיום 27.10.2019 ועד ליום 26.4.2020.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:
עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון
עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20 
עו"ד נועם קוריס - כותב בישראל היום
לאחר דיון במעמד שני הצדדים, בהסכמת בא כוח העותר, עיינו שופטי ההרכב בחומר החסוי. ונחה דעת שופטי ההרכב כי נשקפת סכנה מן העותר, וכי יש בסיס לאמור בפרפרזה הגלויה בתגובת המשיבים ולפיה העותר "מעורב בהנעת פעילות צבאית עדכנית; לו קשר קונספירטיבי למג'האד שאהין ופעילי טרור עממי עדכניים; ברשותו מטענים/ רימונים מאולתרים; ושהייתו בשטח מסכנת את ביטחון האזור".


שופטי בית המשפט העליון אף קבעו, כי לא ראו מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי ולא מצאו כי נפל פגם בהכרעות בתי המשפט הצבאיים בעניינו של העותר, לאור המסוכנות הנשקפת מהעותר לשלום הציבור ובטחונו.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.


יום חמישי, 21 במאי 2020

העליון שינה את החלטת המנהל המיוחד

בית המשפט העליון עסק בערעורו של החייב מוחמד וותד כנגד פסק הדין של בית המשפט המחוזי, בתיק ע"א  4892/19 וותד נגד עו"ד ערן בר רבי ואח', בו שימש  המנהל המיוחד המיוחד ערן בר רבי וכל שנקבע כי מבלי לגרוע מהקביעות בפסק הדין, המליץ בית המשפט העליון לצדדים להגיע להסדר מעשי אשר ישרת את האינטרסים של הנושים.
ועוד כמה מאמרים שכתבתי:
עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון
עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20 
עו"ד נועם קוריס - כותב בישראל היום
לאחר מו"מ בין הצדדים ובהתאם להמלצות העליון, ניתנה על ידי הרכב בית המשפט העליון תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים החדשה, ולפיה המערער התחייב לשאת ב-30% מתביעות החוב שאושרו.

למערער תינתן האפשרות לערער על תביעת החוב של סחר עץ אשדוד בע"מ, על פי הערעור שכבר הוגש בנושא זה. ככל שסכום תביעות החוב המאושרות יגדל או יקטן בהתאם להחלטה שתינתן בערעור לגבי סחר עץ אשדוד בע"מ, כך יותאם הסכום של 30%. 
למען הסר ספק, ה-30% כולל כבר את הסכום שנמצא בקופת פשיטת הרגל, ובית המשפט העליון רשם לפניו את הצהרת המשיב 1 כי הסכום נותר עדיין בקופה  ולא חולק.
התקופה במהלכה ישולם הסכום של 30% מתביעות החוב המאושרות נטו – תיקבע על ידי בית משפט קמא.
אשר לשאלה אם יש להוסיף לסכום הנ"ל את הוצאות ההליך, הרי שהדבר ייקבע על ידי בית משפט קמא שאליו מוחזר התיק.
למותר לציין כי בד בבד עם החזרת התיק לבית משפט קמא, נדרש המערער להגיש תצהיר לגבי נכסיו וכן יגיש בהמשך את הדוחות כמתבקש כסדרם.
פסק דין זה יבוא חלף פסק דינו של בית המשפט קמא.
עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.