יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

המלצה לגבי משרד עו"ד נועם קוריס ושות' המרכז ללימודי מוזיקה...

·          


מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס
יום רביעי, 11 בנובמבר 2015

משרד עו"ד נועם קוריס ושות' - המדריך לבדיקת רישום פלילי...

בס"ד

המדריך לבדיקת רישום פלילי

מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס ושות'

לצורך בדיקת הרישום הפלילי, הנך צריך לדעת שישנם 2 מקומות על הרישום

  1. ניצול אנרגיית השמש לייצור חשמל - ניתוח תכנית מתאר ארצית  למתקנים פוטו וולטאיים  
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/29945">רגב אלקיים</a>

בהמשך למאמרנו בנושא אפשרויות ניצול שטחים חקלאיים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים, יעסוק מאמר זה בתכנית מתאר ארצית (תמ\"א) שאושרה ע\"י ממשלת ישראל בישיבתה מיום 26.10.2010, ומביאה למהפכה, לא פחות, בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ.
כשמה כן היא, חלה תמ\"א 10/ד/10, הקרויה \"תכנית מתאר ארצית - למתקנים פוטו וולטאיים\", על  כל שטח מדינת ישראל. מטרת התכנית היא, לקבוע הנחיות והוראות שיפשטו את ההליכים הדרושים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בשטחים שונים שמפורטים בסעיף 5 לתכנית, על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול ארגיית השמש לייצור חשמל.
בין היתר, מאפשרת התכנית להקים מתקנים קולטי שמש לייצור שמש על גגות וחזיתות מבנים (בכפוף לכך שנבנו כדין כמובן), על גגות של מבנים לאחסנה ומבני משק חקלאי, מבנים לתעשיה, מתקנים הנדסיים שונים, מאגרים ובריכות דגים, בשטחי חניונים, ובחלקות א\' בנחלות במושבים בשטח שייעודו חקלאי והצמוד למגורים.
תוקפה של התכנית נקבע לחמש שנים מיום אישורה, אולם למועצה הארצית לתכנון ובניה הוקנתה הזכות להאריך את תוקף התכנית לתקופות שלא יעלו על חמש שנים בכל פעם.
באשר לאפשרות הקמת מתקנים שכאלה בשטחי ייעוד חקלאי בתחום חלקות המגורים במושבים (הידועות כחלקות א\'), מתירה התכנית להקים מתקן פוטו וולטאי בשטח הצמוד למבנה המגורים או למבנה משק שמיקומו צמוד למבנה המגורים, בשטח מתקן שלא יעלה על דונם אחד, תוך העדפת הקמת המתקן על גבי עמודים או בטרקרים, וזאת בכדי למנוע ככל שניתן פגיעה בשימוש החקלאי של השטח.
התכנית עוסקת בדרכים לקבלת היתר להקמת מתקנים שכאלה, ומסמיכה את מוסדות התכנון להתיר את ההקמה בכפוף לשמירת ערכי הטבע והנוף.
התכנית מגדירה את האופנים באמצעות ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להקמת מתקנים שכאלה, שמחד מצריכים השקעה בלתי מבוטלת, אולם מאידך עשויים להניב להכנסות נאות ליצרן החשמל באמצעותם.
ככל תכנית מתאר, גם תמ\"א 10/ד/10 כוללת הוראות מקצועיות שאינן מובנות לאדם מן הישוב. לפיכך אנו מציעים, כי כל המעוניין לבחון את התכנות הקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחו, יוועץ באנשי מקצוע הבקיאים בתחומי ההנדסה והמשפט, ובפרט כאלה בעלי ניסיון בהגשת תכנית עפ\"י ההיתר שבתכנית, ובקיאים בחוזים עם חברות מסחריות שעוסקות בתחום זה.
משרדנו מייצג בעלי נחלות ושטחים חקלאיים אל מול חברות שעוסקות בהפקת אנרגיה סולארית, ובקיא בתחום הנדון במאמר זה.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.


הכותב, עורך דין רגב אלקיים, עוסק בתחום המקרקעין ובדיני אגודות שיתופיות.

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=108249'> articles.co.il</a>

האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס