יום שני, 22 באוקטובר 2018

בג"צ פסל את רשימת יחד לבחירות למועצת העיר


בג"צ פסל את רשימת יחד לבחירות למועצת העיר
בית המשפט העליון הותיר על כנו את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים, אשר אישר את החלטת ועדת הבחירות שלא לאפשר את התמודדות רשימת יחד בקרית שמונה.
ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – מפעיל אתר אינטרנט ? ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – גוגל מפלה ישראלים- ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – כותב ב - cafe.themarker.com

העתירה שלפנינו מופנית כלפי פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 16.10.2018 (עת"ם 24158-10-18; השופט הבכיר ש' אטרש) – אשר דחה עתירה מינהלית מטעם העותר, והותיר על כנה את החלטת מנהל הבחירות לקריית שמונה בדבר פסילת רשימת המועמדים שסימנה "יחד" (להלן: הרשימה), משום שמספר המועמדים בה אינו מגיע לרף המינימום הקבוע בסעיף 35(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הבחירות).


לטענת העותר – המכהן מזה כעשור כחבר במועצת העיר קריית שמונה – לא היה מקום לפסול את הרשימה, בה נכללו ארבעה מועמדים. זאת, נוכח קיום "הבטחה שלטונית" בדמות הודעת מנהל הבחירות לקריית שמונה מיום 21.8.2018, בה הובהר כי די ברישום ארבעה מועמדים (להלן: הודעת מנהל הבחירות). למעלה מכך, העותר סבור כי ניתן לפרש את הוראת סעיף 35(ב) לחוק הבחירות, באופן שאינו מוביל לפסילת הרשימה – ומגן על זכויות היסוד שעל הפרק, לרבות הזכות לבחור ולהיבחר, והזכות לחופש העיסוק.

מנגד, המשיב סבור כי יש לדחות את העתירה על הסף בשל שיהוי שנפל בהגשתה – 5 ימים לאחר מתן פסק הדין ו-9 ימים עובר למועד הבחירות – ומשום שאין מדובר במקרה המצדיק התערבות בהכרעתו הסופית של בית המשפט לעניינים מינהליים, לפי סעיף 42(ג) לחוק הבחירות. לגופם של דברים, המשיב טוען כי לשון סעיף 35(ב) לחוק הבחירות שוללת מכל וכל את הפרשנות שהעותר מבקש להעניק לה, וממילא אין בטעות שנפלה בהודעת מנהל הבחירות כדי להכשיר את הרשימה – ולו משום שהמנהל אינו מוסמך לאשר חריגה מהוראות החוק בעניין זה.

נוכח לוח הזמנים הדוחק, פסק הדין בעתירה ניתן היום, ללא נימוקים, מיד לאחר סיום הדיון. נקבע, פה אחד, כי "העתירה נדחית. נימוקים יינתנו בהמשך". הגיעה עת ההנמקה.

נקודת המוצא של הדיון – וכפי שיובהר מיד, גם נקודת הסיום שלו – מצויה בסעיף 35(ב) לחוק הבחירות, המורה כי:

"רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות".

אין מחלוקת כי מספר חברי מועצת העיר קריית שמונה העומדים לבחירה הוא 13 – וכי שליש ממספרם הוא 4.33. אין גם מחלוקת כי לא ניתן לכלול ברשימה 0.33 מועמד. אכן, העותר גורס כי במצב כזה, יש "לעגל" את המספר כלפי מטה, ולהסתפק ב-4 מועמדים – כפי שנהג בפועל. דא עקא, "גבול הפרשנות הוא גבול הלשון" (ע"א 1900/96 טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי, פ"ד נג(2) 817, 827 (1999); בג"ץ 6824/07  מנאע נ' רשות המיסים, פסקה 19 לפסק דינו של השופט ע'פוגלמן (20.12.2010)), והפרשן אינו רשאי לאמץ חלופות שאין להן עיגון בלשון החוק – שלא לדבר על חלופות העומדות בניגוד מפורש ובולט לה. זהו המצב בענייננו. החוק מורה מפורשות כי מספר המועמדים "לא יפחת משליש מחברי המועצה העומדת לבחירה", ולא ניתן להתעלם מן הנתון הפשוט שלפנינו: הרשימה כללה רק 4 מועמדים, שהם פחות משליש מ- 13 החברים העומדים לבחירה. אין, אפוא, מנוס מן המסקנה כי הרשימה לא מילאה אחר הוראות החוק.

שעה שהחוק מכיל הוראה חד משמעית לגבי מספר המועמדים המינימלי, אין עוד בסיס לטענת ההבטחה המינהלית. אף אם אניח שלפנינו הבטחה כזו – למרות שהודעת מנהל הבחירות הופנתה לציבור הכללי ולא לנמענים מוגדרים (ראו, למשל, ע"א 8490/06 בדרה נ' מינהל מקרקעי ישראל, פסקה 26 (17.4.2011); יואב דותן "הבטחה מינהלית לציבור" משפט וממשל ה 465 (2000)) – הרי שהתנאי שעניינו כי "נותן ההבטחה היה בעל סמכות חוקית לתיתה" (בג"ץ 8634/08 אלחננוב נ' משטרת ישראל, פסקה 29 (16.11.2010)) אינו מתקיים בענייננו. יש להצר, כמובן, על חוסר הדיוק בהודעת מנהל הבחירות, ולקוות כי הגורמים האמונים על ניהול הבחירות יהיו בקיאים במלאכתם. עם זאת, אין בשגיאותיהם כדי להתיר חריגה מן ההסדרים המפורשים שקבע המחוקק – הסדרים שהאחריות לעמידה בהן מוטלת, כל כולה, על המועמדים עצמם.

על יסוד האמור, הגיע בית המשפט העליון למסקנה כי אין להתערב בהחלטות מושא העתירה הנוכחית – המשקפות את האיזון שערך המחוקק בין זכויות היסוד לבחור ולהיבחר, ובין הצורך לשמור על עקרונות יסוד מהותיים אחרים, לרבות עקרון השוויון וניהולן היעיל והתקין של מערכות הבחירות (בג"ץ 6654/98 הלפרין נ' פקידת הבחירות לעיריית הרצליה, פ"ד נב(5) 348, 363-364 (1998)).
  
עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.


יום חמישי, 18 באוקטובר 2018

ראש המשמרת הטריד שוטרת, ישב במאסר וישלם פיצוי למתלוננת

רשימת חברות בורסאיות 30.8.2018

(עו"ד נועם קוריס רשימת החברות הבורסאיות  (ס-ת

סאותרן פרופרטיס
סאטקום מערכות
סאמיט
סאני אלקטרוניקה
סאני תקשורת
סאנפלאואר
סאפיינס
סודהסטרים
סולגרין
סומוטו
סטרוברי
סטרווד ווסט
סיאי
סייפ-טי גרופ
סיירן
סילברסטין נכסים
סים קומרשייל
סינאל מלל
סלע קפיטל נדל"ן
סלקום
סנו
ספאנטק
ספיר קורפ
ספנסר אקוויטי
ספרינג
סקופ
סקייליין
עדיקה סטייל
עזריאלי קבוצה
עילדב השקעות
על בד
עמידר
עמיר שיווק
ענבר גרופ
ערד
עשות
פוינטר טלוקיישן
פולאר השקעות
פוליגון
פועלים
פועלים אי.בי.אי
פועלים הנפקות
פוקס
פורמולה ויז'ן
פורמולה מערכות
פורסייט
פז נפט
פטרוטקס יהש
פטרוכימיים
פי.אל.טי פיננס
פיבי
פייטון
פיסיבי טכנ
פלאזה סנטרס
פלוריסטם
פלסאון תעשיות
פלסטו קרגל
פלסטופיל(ש)
פלרם
פמס
פנטזי נטוורק
פנינסולה
פננטפארק
פסגות דולרית
פסגות מדדים
פסגות מוצרי מדד
פסגות מוצרי מטח
פסגות מטבעות
פסגות מטח
פסגות קרנות מדד
פסגות רבעוני
פסגות תעודות סל
פרוטאולוג'יקס-ש
פרוטליקס
פרוטרום
פרטנר
פריגו
פרידנזון
פריון נטוורק
פריורטק
פרשקובסקי
פתאל אירופה
פתאל החזקות
צאם
צ'וזן נכסים
צור
צירון בתי זיקוק
צמח המרמן
צרפתי
קדימהסטם
קו מנחה
קווינקו
קווליטאו
קולפלנט אחזקות
קומפיוגן
קופיקס גרופ
קופרליין
קורנרסטון
קייביאס אסאואר
קליין קבוצה
קליל
קמהדע
קמטק
קמן קפיטל-ש
קנון הולדינגס
קסטרו
קסם ג'מבו
קסם דולר
קסם מטבעות
קסם סל ומוצרים
קסם קרנות נאמנו
קסניה
קפיטל פוינט
קרדן אן.וי.
קרדן ישראל
קרדן נדל"ן
קרור
קרסו מוטורס
קשרי תעופה
ראלקו
רבד
רבוע כחול נדל"ן
רבל
רגנסי(ש)
רדהיל ביופארמה
רובוגרופ
רוטשטיין
ריט 1
רילייטד
רימוני
רכבת ישראל
רם און
רמות בעיר
רמי לוי
רני צים
רפק
רציו יהש
רציו מימון
רציו פטרוליום
רקח
שגריר רכב
שוהם ביזנס
שופרסל
שטראוס גרופ
שיכון ובינוי
שלא"ג תעשיות
שלמה החזקות
שלמה נדלן
שמן נפט וגז-ש
שמן תעשיות
שניב
שנפ
שפיר הנדסה
שפע ימים
תאת טכנולוגיות
תדאה
תדיר גן
תדיראן הולדינגס
תיא השקעות
תיגבור-מאגר כא
תכלית אינדקססל
תכלית גלובל
תכלית דולר
תכלית מדדים
תכלית מורכבות
תכלית מטבעות
תכלית סל
תכלית פקדונות
תמדא-ש
תמר פטרוליום
תנופורט
תעוזה
תעשיה אוירית
תפן
תפרון

חברה לישראל
חג'ג' אירופה
חג'ג' נדלן
חד-אסף
חילן
חירון
חלל תקשורת
חממה סחר
חמת
חנן מור
חשמל
טאואר
טבע
טוגדר
טופ מערכות
טיב טעם
טכנופלס ונצ'ר
טלדור
טלסיס
טלרד נטוורקס
טמפו משקאות
טן-חברה לדלק
יו.איי.אר.סי
יואל
יוזר טרנד-ש
יונט קרדיט-ש
יוניברסל מוטורס
יוניטרוניקס
יעקובי קבוצה
יצוא
ירושלים
ירושלים הנפקות
ישפרו
ישראל קנדה
ישראמקו יהש
ישרוטל
ישרס
כהן פיתוח
כיטוב פארמה
כיל
כלכלית ירושלים
כלל ביוטכנו
כלל משקאות
כלל עסקי ביטוח
כללביט
כן פייט ביופרמה
כנפיים
כפרית
כרמית
לאומי
להב
לודזיה
לודן
לוזון נדל"ן
לוזון קבוצה
לוינסקי עופר
לוינשטין הנדסה
לוינשטין נכסים
ליבנטל
לידר השקעות
לייבפרסון
לייטסטון
לכיש
לסיכו
לפידות חלץ יהש
לפידות קפיטל
מבטח שמיר
מבני תעשיה
מגדל ביטוח
מגדל ביטוח הון
מגדל קרנות נאמנ
מגדלי ים תיכון
מגה אור
מגוריט
מג'יק
מדטכניקה
מדיגוס
מדיוי תראפ
מדיפאואר
מדיקל קומפרשן-ש
מדלי קפיטל
מהדרין
מובייל מקס-ש
מודיעין יהש
מויניאן לימיטד
מור השקעות
מזור רובוטיקה
מזרחי טפחות
מזרחי טפחות הנפ
מטומי
מטעי הדר
מטריקס
מידאס השקעות
מיחשוב ישיר קב
מיטב דש השקעות
מיטרוניקס
מיי סייז
מיקרומדיק
מיקרונט
מירלנד
מישורים
מכון חקר אנטרנט
מלונות הכשרה
מליבו אינווסט.
מליסרון
מלם תים
ממן
מן הגורן
מנדלסון תשתיות
מנורה מב הון
מנורה מב החזקות
מניבים ריט
מנרב
מנרב פרויקטים
מעברות
מצלאוי
מקסימה
מר
מרחביה אחזקות
מרכנתיל הנפקות
נאוויטס מימון
נאוויטס פטרו
נאוי
נאוסיטי
נבידאה
נובה
נובולוג
נובל אסטס
נורסטאר החזקות
נטו אחזקות
נטו מלינדה
ניו הוריזון
נייס
נייר חדרה
ניסן
נכסים ובנין
נמלי ישראל
נמקו ריאלטי
ננו דיימנשן
נפטא
נץ קבוצה
נקסט ג'ן-ש
נקסטקום
נתיבי הגז
נתנאל גרופ

ב.יאיר
בבילון
בונוס ביוגרופ
בוני תיכון
בזק
בי ג'י איי
בי קומיונקיישנס
ביג
ביו ויו
ביוטיים
ביולייט
ביוליין אר אקס
ביומדיקו-ש
ביונד טיים(ש)
ביטוח ישיר
בינלאומי
בינלאומי הנפקות
בירמן
בית הזהב
בית שמש
בלוקצ'יין כריה
בראק אן וי
ברוקלנד
בריינסוויי
בריל
ברימאג דיגיטל
ברם תעשיות
ברן
ברנד
ברנמילר
בתי זיקוק
גאון אחזקות-ש
גאון קבוצה
גב ים
גבאי התחדש. עיר
גבאי מניבים
גבעות יהש
גו.די.אם(ש)
גולד
גוליבר-ש
גולן פלסטיק
גולף
גזית גלוב
ג'י.אפ.איי
ג'י.אף.סי גרין
ג'י.פי. גלובל
גילת
גירון פיתוח
גלוב אקספ יהש
גלובל כנפיים
גלוברנדס גרופ
גלילאו טק
גן שמואל
גניגר
ג'רוסלם השק(ש)
דה זראסאי גרופ
דה לסר
דולומיט אחז'-ש
דוניץ
דור אלון
דורסל
די פארם
די.אן.איי ביומד
דיסקונט
דיסקונט השקעות
דיסקונט מנפיקים
דירקט קפיטל-ש
דלק אנרגיה
דלק קבוצה
דלק קידוחים יהש
דלק רכב
דלק תמלוגים
דלשה קפיטל
דלתא
דמרי
דן מלונות
דנאל כא
דקסיה ישראל
דקסיה ישראל הנפ
דרבן
הדסית ביו
הוט
הולמס פלייס
הון אחזקות-ש
הזדמנות ישראלית
הכשרה אלפא
הכשרה חב לביטוח
הכשרת הישוב
הלמן אלדובי גמל
הלמן אלדובי השק
המלט
המשביר 365
הפניקס
הפניקס גיוסי הו
הראל הנפקות
הראל השקעות
הראל מטבעות
הראל סל
הראל קרנות מדד
הרודיום השק
הרץ פרופרטיס
וו.סי.ג'י
וואיטסטון
וואן טכנולוגיות
ווטרסטון
וויטסמוק
וויי-בוקס
וונטייז
וורטון פרופרטיז
ויז'ן סיגמא
ויטלה קפיטל-ש
וילאר
וילי פוד
ויקטורי
ויתניה
זנלכל