יום שני, 7 ביולי 2014

ביקורת על התנהלות עו"ד עדי ינקילביץ בפני בית משפט השלום בתל אביב

עו"ד עדי ינקילביץ נכשל במסגרת ייצוג לקוח בתביעת לשון הרע, עת בית המשפט הטיל קנס בסך של 1,000 ש"ח נגד הלקוח חנן צוריאלי שיוצג על ידי עו"ד עדי ינקילביץ.


בהחלטה שניתנה ביום 11.6.2014 ניכר שבית משפט השלום בתל אביב העביר ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטיל קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי, תוך שקבע שהבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ'לבית המשפט בשם הלקוח חנן צוריאלי הינה בקשה לאקונית שאינה מפורטת כלל.

בית המשפט העביר ביקורת בהקשר לבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ, תוך גם שנקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לעשות את עבודותו של חנן צוריאלי ועו"ד עדי ינקילביץ
החלטת בית המשפט הטילה את הקנס בסך של 1,000 ש"ח נגד חנן צוריאלי לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ, כהוצאות ללא קשר לתוצאות ההליך ורק לאור הבקשה השגויה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ